Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2008

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κάνοντας περιήγηση στο διαδίκτυο, καλέ τι ωραία που τα λέω, έπεσα, όχι Αμανίτα δεν χτύπησα, πάνω σε αυτή την έρευνα. Αν και δεν μου αρέσουν οι αντιγραφές, υπάρχουν φορές που τις ποιώ! Συχωρεμένη αμαρτία αν είναι για ενημέρωση και δη του τόπου μας πείθω τον εαυτό μου.«Προέλευση των Νεολιθικών ανθρώπων της Ελλάδας με βάση μελέτη του πατρικά κληρονομούμενου DNA» είναι ο τίτλος της έρευνας που πραγματοποίησε ο Καθηγητής Γενετικής του Α.Π.Θ., Κωνσταντίνος Τριανταφυλλιδης, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και με πανεπιστήμια των Η.Π.Α., του Καναδά, της Ρωσίας και της Τουρκίας. Στην έρευνα απομονώθηκε DNA από 193 δείγματα αίματος ανδρών από την Κρήτη και 171 δείγματα αίματος ανδρών από την Ηπειρωτική Ελλάδα που ζουν σε κοινότητες με γνωστούς Νεολιθικούς οικισμούς. Συγκεκριμένα, στη Νέα Νικομήδεια (Βέροια), στο Σέσκλο και στο Διμήνι (περιοχή Βόλου), στο Σπήλαιο του Φράχτη (περιοχή Κρανιδίου) και στη Λέρνη (στο νομό Αργολίδας).

Τα αποτελέσματα της γενετικής ανάλυσης από τις περιοχές της Ελλάδας συγκρίθηκαν με παρόμοια αποτελέσματα από περιοχές της Ευρώπης, της Ανατολίας και της Αφρικής.

Η απουσία συγκεκριμένης γενετικής σύστασης (της J2b-M12) στους κατοίκους των γειτονικών με τον Βόσπορο περιοχών, υποδεικνύει ότι Νεολιθικοί άνθρωποι στην Ελλάδα είναι πιθανότερο ότι ήλθαν δια θαλάσσης.

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης του DNA του χρωμοσώματος Υ του πληθυσμού της Κρήτης έδειξαν ότι κατατάσσεται μαζί με τους πληθυσμούς από την Ανατολία, ενώ τα δείγματα από τις περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας κατατάσσονται μαζί με Βαλκανικούς πληθυσμούς. Κατά συνέπεια, τα γενετικά αποτελέσματα φαίνεται πως υποστηρίζουν τη θεωρία ότι Νεολιθικοί κάτοικοι της Κρήτης προήλθαν από την Ανατολία. Βέβαια, μελέτες μας με άλλους γενετικούς δείκτες απέδειξαν ότι οι νεολιθικοί άνθρωποι ήρθαν και στην Ηπειρωτική Ελλάδα από την Ανατολία.

Αξιοσημείωτη είναι η περίπτωση των δειγμάτων από τη Λέρνη/Σπήλαιο Φράχτη στην Πελοπόννησο, που δείχνουν συγγένεια με τον πληθυσμό της Κρήτης. Το γεγονός αυτό μάλλον απεικονίζει τη γεωγραφική αλληλεπίδραση ανάμεσα στους κατοίκους της Κρήτης, της Πελοποννήσου και της Ανατολίας. Μάλιστα, θα μπορούσε να αναφερθεί ο μετα-αποικισμός της Κρήτης το 1.100 π.Χ. από αποίκους από την Ηπειρωτική Ελλάδα, όπως αντιπροσωπεύεται από τον μονονουκλεοτιδικό δείκτη V13. Η ύπαρξη αυτού του δείκτη διαπιστώθηκε με συχνότητα 35% στη Θεσσαλία και στην Πελοπόννησο, ενώ η συχνότητα του στην Κρήτη μόλις φθάνει το 7%, και δείχνει την ηπειρωτική συνεισφορά στις γενετικές παραλλαγές του χρωμοσώματος Υ που βρέθηκαν στην Κρήτη. Το ποσοστό της συνεισφοράς της Ηπειρωτικής Ελλάδας στην Κρήτη υπολογίζεται ότι είναι της τάξης του 20% περίπου.

Η χρονολογία εξάπλωσης της απλοομάδας J2a1h-M319 στην Κρήτη υπολογίζεται ότι συνέβη γύρω στο 3.100 π.Χ.. Η σπουδαιότητα των αποτελεσμάτων αυτών στην αρχαιολογία είναι προκλητική. Η χρονολογία των 3.100 ετών π.Χ. είναι πολύ σημαντική για τους ιστορικούς, μια και σηματοδοτεί το όριο ανάμεσα στη Νεολιθική εποχή και την Εποχή του Χαλκού στην Κρήτη, μία περίοδος που σχετίζεται με σειρά σημαντικών αλλαγών στην οργάνωση κοινωνικών υπηρεσιών, τη δημογραφία, τα πολιτισμικά υλικά, την τεχνολογία, την εικονογραφία και τη νεκρώσιμη τελετουργία. Πολλοί ερευνητές πρότειναν ότι η άφιξη νέου πληθυσμού ήταν υπεύθυνη για τη σηματοδότηση αυτών των αλλαγών, μία κοινωνικο-πολιτισμική ανάταση από την οποία αναπήδησε ο φημισμένος Μινωικός πολιτισμός. Τα νέα αυτά εντυπωσιακά χαρακτηριστικά που συνδέονται με την πρώιμη Περίοδο του Χαλκού στην Κρήτη έχουν συσχετισθεί ποικιλότροπα, π.χ. ότι οφείλονται σε αποικισμό της Ελλάδας και ειδικότερα της Κρήτης από την Αίγυπτο/Λιβύη, ή τη Συρία/Παλαιστίνη, ή από το Ανατολικό Αιγαίο/ την Ανατολία. Σε σχέση με την υπόθεση ότι ο Μινωικός πολιτισμός οφείλεται σε αποικισμό από την Αίγυπτο και τη Λιβύη, η πλειονότητα των απλοομάδων E3b1-M78 χαρακτηρίζεται από τον μονονουκλεοτιδικό δείκτη V13, τόσο στην Κρήτη όσο και στην Ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ στα δείγματα που αναλύθηκαν από την Αίγυπτο δε βρέθηκε αυτός ο μονονουκλεοτιδικός πολυμορφισμός. Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει ότι δεν υπήρξε πρόσφατη γενετική επαφή ανάμεσα στην Αίγυπτο και την Κρήτη ή την Ηπειρωτική Ελλάδα. Με άλλα λόγια, ο Ελληνικός χώρος δεν αποικίστηκε από κατοίκους της Αιγύπτου. Αντίθετα, τα αποτελέσματα της ανάλυσης του DNA στην πραγματικότητα παρέχουν αποδείξεις που υποστηρίζουν τις πληθυσμιακές μετακινήσεις από την Ανατολία. Τα αποτελέσματα αυτά καταρρίπτουν την Αφροκεντρική θεωρία της “Μαύρης Αθηνάς” που διατυπώθηκε από ορισμένους επιστήμονες και πρόσφατα από Σκοπιανούς. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία το θαύμα του αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού ήταν αποτέλεσμα αντιγραφής από Αιγυπτιακές πηγές και ότι η ίδια η Ελλάδα αποικίστηκε από κατοίκους της Αφρικής.
Να σημειωθεί ότι η μελέτη του μιτοχονδριακού DNA (παρουσιάζει μητρικό τρόπο κληρονόμησης) και του DNA του χρωμοσώματος Υ (παρουσιάζει πατρικό τρόπο κληρονόμησης) αποκάλυψε ότι το 80% του DNA των κατοίκων της Ευρώπης έχει παλαιολιθική προέλευση ή με άλλα λόγια οι κάτοικοι είναι αυτόχθονες. Το υπόλοιπο 20% έχει νεολιθική προέλευση. Είναι, επίσης, γνωστό ότι οι αρχαιότεροι νεολιθικοί οικισμοί στην Ευρώπη ανακαλύφθηκαν στην Ελλάδα. Η επιστημονική μελέτη της προέλευσης αυτών των ανθρώπων γίνεται με βάση ευρήματα που προέρχονται από διάφορους επιστημονικούς κλάδους, π.χ. την αρχαιολογία, τη γλωσσολογία, τη γενετική, ενώ παράλληλα διεξάγονται ενδιαφέρουσες επιστημονικές συζητήσεις για το πώς, πότε και από που προήλθαν οι άνθρωποι αυτοί τη Νεολιθική περίοδο στη ΝΑ Ευρώπη.
Για να διερευνηθούν τα ερωτήματα αυτά μελετήθηκε το DNA του χρωμοσώματος Υ. Οι γενετικοί δείκτες του χρωμοσώματος Υ κληροδοτούνται αμετάβλητα από τον πατέρα στο γιο, από γενιά σε γενιά, δημιουργώντας έτσι πατρικές γενεαλογικές γραμμές. Με τη μεθοδολογία ανάλυσης του DNA του χρωμοσώματος Υ είναι δυνατόν να ιχνηλατηθεί η πατρική γενεαλογική σειρά και να προκύψουν συμπεράσματα για την προέλευση των ανθρώπινων πληθυσμών.2ον μέρος


Δυστυχώς ο Παπαδιαμάντης και πάλι επίκαιρος. Συγκλονισμένη διάβασα τα παρακάτω στην Ελευθεροτυπία:

Θάνατος στ' αρσενικά

Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΝΙΑΩΤΗ

Σκοτώνουν τα αγόρια τους για να σταματήσουν τον πόλεμο. Ισορροπώντας στην τραγική γραμμή μεταξύ λογικής και παραλόγου οι γυναίκες δύο φυλών στη ζούγκλα της Παπούα στη Νέα Γουινέα εδώ και δέκα χρόνια σκοτώνουν οι ίδιες τα αρσενικά μωρά που γεννούν, σε μια προσπάθεια να δοθεί τέλος στην εμφύλια διαμάχη.

«Αποφασίσαμε να σκοτώνουμε τα αγόρια μας γιατί με τον πόλεμο ξεπεράσαμε τα όρια της εξαθλίωσης», λένε οι μάνες της περιοχής Γκίμι που μαστίζεται από εμφύλιο πόλεμο εδώ και 20 χρόνια (φωτ. Reuter)
Το μυστικό των γυναικών της περιοχής Γκίμι, η οποία μαστίζεται από εμφύλια διαμάχη τα τελευταία 20 χρόνια, αποκαλύφθηκε. Δύο γυναίκες από τις δύο φυλές της Γκίμι μίλησαν στις μεγάλες εφημερίδες της Νέας Γουινέας.

«Με τον πόλεμο έχουμε πλέον ξεπεράσει τα όρια της εξαθλίωσης και της απελπισίας. Αποφασίσαμε να δολοφονούμε τα νεογέννητα αγόρια μας για να μειώσουμε τον αριθμό των αντρών που μπορούν μελλοντικά να πολεμήσουν» είπαν η Ρόνα Λουκ και η Κιπιγιόνα Μπέλας.

Πρόκειται για έγκλημα, το γνωρίζουν λένε, αλλά δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά.

«Η πραγματικότητα μας εξαναγκάζει σε ακραία δράση. Εχουμε υποφέρει αρκετά από την πολεμόχαρη φύση των ανδρών, τους πολέμους που προκαλούν και τα δεινά που πέφτουν επάνω μας» εξομολογούνται. Και υποστηρίζουν ότι ολόκληρος ο γυναικείος πληθυσμός των δύο φυλών στηρίζει ευλαβικά την απόφαση.

Η αποκάλυψη δεν φαίνεται να προκαλεί φρίκη στους κοινωνιολόγους στη Νέα Γουινέα.

«Αυτές οι φυλές είναι τόσο απομονωμένες, ώστε ό,τι και να κάνουν δεν βγαίνει προς τα έξω» είπε στους «Τάιμς του Λονδίνου» η Ντιάνα Πάντα, καθηγήτρια Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Γκορόκα.

Η ίδια υποστηρίζει ότι με την τραγική αυτή απόφαση οι φυλές οδηγούνται στην αυτοκτονία».

3ο μέρος

Σήμερα είναι η παγκόσμια μέρα για τα άτομα με αναπηρία, και η Αναστασία ή Καλημέρα, έχει δημοσιεύσει
Κανόνες συμπεριφοράς καθημερινής επικοινωνίας με άτομα με αναπηρία. Όποιος ενδιαφέρεται ας κλικάρει εδώ.

8 σχόλια:

panikos kai fovera είπε...

o Παπαδιαμάντης ευτυχώς ή δυστυχώς είναι πάντα επίκαιρος...
η ''φονισσα'' δεν θα πεθανει ποτέ...

gskastro είπε...

Κωνσταντινιά τι σου έγραφα στην προηγούμενη ανάρτησή σου; Η γυναίκα θα σώσει τον κόσμο. Είδες που το ξεκίνησαν οι Παπούα; Που θα πάει θα συνεχιστεί και στον πολιτισμένο κόσμο, με άλλο τρόπο φυσικά, με τον πνευματικό μας θάνατο.
Τι σε έχει πιάσει και δεν σε προλαβαίνουμε με τις αναρτήσεις σου; Πρέπει να έχεις πολλές ανησυχίες. Καλό σου βράδυ gskastro

kostaslogh είπε...

Πολύ καλά κάνεις Κωνσταντινιά
τέτοια θέματα καλό είναι να επαναλαμβάνονται και να αναπαράγονται
για να μένουν.
Θυμάμαι πόσο με συνεπήρε το θέμα της έρευνας του Τριανταφυλλίδη πριν λίγο καιρό και τό΄χα ανεβάσει πρίν λίγο καιρό.
Τεράστιας σημασίας το έργοτου.Το δυστύχημα είναι ότι τέτοια θέματα δεν προβάλλονται επαρκώς από τα μεγάλα
μέσα μαζικής ενημέρωσης λές και συμβαίνουν συχνά τέτοια κάθε μέρα στη χώρα μας.
Για το δεύτερο θέμα σου ,όσο κι άν σου
φανεί περίεργο,το βρίσκω τουλάχιστον
έντιμο και υγιές ,άν το δείς μέσα στην όλη τρέλα του πολέμου.Σίγουρα είναι αποτρόπαιο όμως!

sofia είπε...

Ελπίζω να γίνουν τα αποτέλεσματα μια γέφυρα κατανόησης και όχι μιας καινούργιας διχόνιας.
Καλημέρα

Κωνσταντινιά είπε...

Κρυσταλλένια.


με λύπη μου θα συμφωνήσω.

Κωνσταντινιά είπε...

Κάστρο,

αν και σας λατρεύουμε, αμοιβαία τα αισθήματα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε δυστυχώς για τον πνευματικό σας μαρασμό. Έλα αστειεύομαι!

Με λυπεί πάντως το γεγονός που δεν κατάλαβες ακόμη τι ανήσυχο πλάσμα είμαι.
Και τόχω δηλώσει κιόλας.

Τα καθιερωμένα μου φιλιά αγαπημένο παλιόκαστρο!

Κωνσταντινιά είπε...

Κώστα,

ευχαριστώ όσον αφορά την αναπαραγωγή, την ανάρτηση σου πάντως δεν τη θυμάμαι. Μήπως ήταν το διάστημα των ολιγοήμερων διακοπών μου;

Για το δεύτερο εγώ πάντως δεν βρίσκω λόγια να πω.Ναι μπορεί να είναι και αποτρόπαιο και υγιές. Μέσα στην τρέλα που ζούμε τα αντιφατικά δεν θα έπρεπε να μας εκπλήττουν!

Κωνσταντινιά είπε...

Σοφία,


θα εννοείς το πρώτο μέρος.Δεν θα σου κρύψω πως το σκέφτηκα και γω. Πάντως δεν μπορούμε να αποκρύπτουμε θέματα φοβούμενοι την έξαρση κάποιων εθνικιστών.

Καλό σου βράδυ.